Вотум (лат. votum – каалоо, эрк) – шайлоо же өкүлчүлүк мекемелеринин көпчүлүк добушу менен кабыл алынган же көрсөтүлгөн пикир же токтом.

Колдонулган адабияттарОңдоо