Гамлет - (англ. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark)) У. Шекспирдин аты окшош трагедиясынын каарманы (1603-жыл). Гамлеттин ысмы ички дүйнөсү карама-каршы, олку-солку адамды мүнөздөөчү сөз катары колдонулат. «Гамлетизм» конкреттүү коомдук жагдайга жараша эрки боштуктан максаттуу чечкиндүүлүккө чейинки маанини түшүндүрөт.

Гамлет (1839).

Колдонулган адабияттар

түзөтүү