Гипертекст (ангHypertext-Гипертекст) деп текстти камтыган жана башка документтер менен гипербайланышта болгон документ аталат.

Колдонулган адабияттарОңдоо