Гомологиялык хромосомалар

Гомологиялык хромосомалар - морфологиялык белгилери боюнча окшош, мейоздун I профазасында конъюгациялануучу (бири бирине кыналуучу) жуп хромосомалар. Хромосомдордун диплоиддик жыйнагында ар бир жуп, эки Г. х. болуп, кроссинговер учурунда бирдей бөлүктөрү (гендери) менен алмашат.

ошондой элеОңдоо

Колдонулган адабияттарОңдоо