Гомоталлизм (гр. gomos – бирдей, окшош, tallos – бутак, чырпык) – айрым балырлар жана козу карындардагы кош жыныстуулук. Булардагы түйүлдүк окшош клеткалардагы (мицелиялардагы) гаметалардын кошулушунан пайда болот.

Колдонулган адабияттарОңдоо