Гофер сымалдуулар

Гофер сымалдуулар (лат. Geomyidae) — Американын келеске окшогон кемиргич айбандарынын бир тукуму, булардын төмөнкү уруулары жана түрлөрү белгилүү: корчычкансымак гофер (лат. Thomomys taipoides), батыш гоферлери (Geomys); батыш гоферлери (уруу) (Thomomys) жана ушундай сыяктуулар.

Thomomys bottae.

Колдонулган адабияттарОңдоо