Гүлчө минералдык суусу

Гүлчө минералдык суусу — Дарылык касиети бар жылуу суу булагы. Ош облусундагы Гүлчө кыш-нан 7 км батыш тарапта. Алай кырка тоосунун түн.-чыгыш капталындагы Жылуусуу өрөөнүндө, де ңиз деңг. 1570 м бийикте жайгашкан Жерг. элге илгертен белгилүү. Суу карбон мезгилинин акиташ жана сланец тоотек кат марларынан булак түрүндө агып чыгат. Чы гымы 0,5 л/сек. Суу тунук, түссүз, даам сыз, саал күкүрттүү суутек жыттанат Аз минералдашкан (1,8 г/л). Составы гид рокарбонат-сульфат-кальций-магнийлүү Темп-расы 30°С.

Суудагы биол. активдүү компоненттерОңдоо

эркин түрүндөгү СО2 (60 мг/л) кремний кислотасы (26,6 мг/л) жана радон (0,53 эман). Муун, нерв, ашказан тери ж. б. ооруларга шыбаа берет.

Колдонулган адабияттарОңдоо

Интернеттеги шилтемелерОңдоо