Дабан (даван) ашууОрто Азия, Түштүк Сибирь, Борбордук Азия тоолорундагы татаал ашуулардын аталышы; бурятча «тоо», «кырка тоо» маанисинде да колдонулат. Дабан катышкан топонимдер Кыргызстандын бардык жеринде кездешет: Дабан (Даван), Арча-Даван, Даван-Сай, Жаман-Даван, Жаңы-Даван, Кара-Даван, Тегерек-Даван, Шибе-Даван, Эски-Даван ж. б.

Колдонулган адабияттар түзөтүү

  • Кыргызстан: энциклопедия