Дамандар (лат. Hyracoidea) — желиндүү айбандардын бир түркүмү, булардын кыйла уруусу, түрү бар: Кап даманы (лат. Procavia capensis), тоо дамандары (уруу) (Heterochyrax), даракчыл дамандар (уруу) (Dendrohyrax), зоо дамандары (уруу) (Procavia) жана ушундай сыяктуулар.

Кап даманы (Procavia capensis).

Колдонулган адабияттарОңдоо