Дап-эки бети тең тери менен капталган тегерек алкагына майда темир шакекчелер тагылган,уруп ойноочу музыкалык аспап.Ал уйгурлардын дапы,өзбектердин,тажиктердин дойрасы,түркмөндөрдүн дайрасы менен тектеш.Дап негизинен какма,үйлөмө,урма аспаптар менен ансамблдешип аткарылат.
АдабиятОңдоо

Манас энциклопедия. Кыргыз энциклопедиясынын Башкы редакциясы.“Мурас” илимий-пропагандалык ишкер долбоору Бишкек,1995.