Дарылоо педагогикасыакыл-эси кем жана майып балдарды окутууда, тарбиялоодо жана аларды болочок турмушка даярдоодо педагогика жана дарылоо каражаттарын колдонуу теориясы жана практикасы жөнүндөгү илим. Оорулуу балдарды акыл-эс, адеп жагынан өстүрүүнү атайын физиотерапия, психотерапия менен окуу-тарбия ишин айкалыштырган режимде алып барат.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү
  • Кыргызстан:энциклопедия