Дафниялар, суубүргөлөр (лат. Daphnia) — бутактуу мурутчан рак сымалдуулардын бир уруусу, буларга кыйла түр кирет: кадимки дафния (D. pulex), планктон дафниясы (D. longispina), куйруктуу дафния жана башкалар.

кадимки дафния (Daphnia pulex).

Колдонулган адабияттарОңдоо