Деидеологизация – азыркы дүйнөдө «идеологиянын күнү бүттү» деген концепция.

Илимий-техникалык прогресс ар кандай мүнөздөгү көйгөйлөрдү идеологиянын таасиринен көз каранды болуп эсептелген илимий-техникалык чечилишинин зарылчылыгына алып келет. Мында идеология курчап турган чындыкты кандайдыр бир социалдык топтун кызыкчылыгынын пайдасына субъективдүү бурмалоо катары түшүндүрүлөт (Мисалы: Д. Белл ж. б.). 20-кылымдын 70-жылдарында Деидеологизация түшүнүгү реидеологизация концепциясы менен алмашкан. Деидеологизация концепциясына ылайык калың эл массаларын кызыктырган идеология менен идеалдарды иштеп чыгуу зарылчылыгын негиздейт.

Кеңири мааниде, Деидеологизация термини кандайдыр бир идеологиялык принциптерден көз карандысыздыкты түшүндүрөт.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Философия (энциклопедиялык окуу куралы).-Б.: 2004, ISBN 9967-14-020-8