Депутат (лат. deputatus – жөнөтүлгөн, жиберилген) – мамлекеттин мыйзам чыгаруу же башка өкүлчүлүктүү органдарына, болбосо жергиликтүү өзалдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органына шайланган адам, ошол органдагы калктын белгилүү бир бөлүгүнүн – өз округунун шайлоочуларынын өкүлү. Кесипкөйлүк же кесипкөйлүк эмес, б. а. негизги ишинен колүзбөй иштейт. Д-н статусу конституцияда жана мыйзамдарда белгиленет. КРде КР ЖКнын Д-ы жана жергиликтү кеңештин Д-ы шайланат. КРде 25 жашка толгон, шайлоого катышууга укугу бар жана республикада кеминде кийинки 5 жылда жашаган КРдин жараны КР ЖКнын Д-ы боло алат. КР ЖК Д-ы колтийбестик укугуна ээ. Жашы 20га жеткен жана тийиштү жергиликтүү кеңештин аймагында жашаган КРдин жараны жергиликтүү кеңештин Д-ы боло алат.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү