Деңиз майканаты (лат. Coregonus lavaretus pidschian) – майканат балыктардын бир түрү.

Деңиз майканаты.

Колдонулган адабияттарОңдоо