Дикариофиттер (гр. di – эки, larian – ядро жана phyton – өсүмдүк) – клеткалары кош ядролуу өсүмдүктөр. Бул көбүнчө козу карындардын аскомицеттер жана базидиомицеттер класстарынын өрчүү процесстеринде кездешет. Дикариондор (кош ядролуу клетка), аскоспора жана базидиоспоралардын пайда болуусуна катышат.

Колдонулган адабияттарОңдоо