Динден тышкары мамлекет

92.5Исламий

Динден тышкары мамлекет (англисче Secular state) – чиркөөнүн мамлекеттен бөлүнгөндүгүн, иш чөйрөсүнүн чектелгендигин билдире турган мамлекеттин конституциялык-укуктук мүнөздөмөсү. Мамлекеттин динден тышкары болуу мүнөздөмөсү диний азчылыктын укугун камсыз кылуу кызыкчылыгында алардын диний жамааттарына мамлекеттик бюджеттен материалдык жардам көрсөтүүгө жолтоо болбойт. КР Конституциясы Д. т. м. деп жарыялоо менен, кандай гана дин болбосун, аны мамлекеттик же милдеттүү дин катары жарыялоого тыюу салат.

     Светтик мамлекеттер     мамлекеттик дин     Белгилүү мамлекеттер же маалымат жок

Колдонулган адабияттар түзөтүү