Директор

мамлекеттик органдын же окуу жайынын жетекчиси

Мүдүр (директор) (лат. director – багыттоо) – мамлекеттик органдын же окуу жайынын жетекчиси. Акционердик укукта: а) директорлор кеңешинин (байкоочу кеңештин) мүчөсү; б) коомду жеке башкарууну аткаруучу орган (ишеним катсыз коомдун атынан аракеттенет, анын ичинде, анын кызыкчылыктарын коргойт, келишимдерди ишке ашырат, штаттарды бекитет, буйруктарды чыгарат жана коомдун баардык кызматчылары үчүн аткарылууга милдеттүү көрсөтмөлөрдү берет).

Колдонулган адабияттарОңдоо