Дискомицеттер (Discomycetidae) - мөмө денелери апотецийлер түрүндөгү баштыктуу козу карындар . Аскоспоралар активдүү таркалууга жөндөмдүү. Сапрофиттик жана мителик жолдор менен азыктанышат.

Жаратылышта, ошондой эле Кыргызстанда көп таркалган өкүлдөр: пецица (Peziza), сморчок (Morchella), монилиния (Monilinia), склеротиния (Sclerotinia) жана башка

Колдонулган адабияттарОңдоо