Доломитминерал, кальций жана магний кош карбонаты CaCO3×MgCO3, фр. геологу жана минералогу Д. Доломье (1750-1801) ысмынан коюлган. Металлургияда өтө чыдамдуу материал жана флюс катарында, курулуш иштеринде, силикат жана хим. ө. ж-да сырье катарында пайдаланылат. Д. уну менен топуракты акиташташат.

Доломит.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү