Жан Бодриярд (фран. Jean Baudrillard, айтылышы: /ˌboʊdriːˈɑːr/, француз тилинде айтылышы: [ʒɑ̃ bodʁijaʁ]; 1929-жылы 27-июль – 2007-жылы 6-март) - француз социологу, философ, маданият теоретиги, саясий комментатор жана фотосүрөтчү. Бодрияр ММК, заманбап маданият жана технологиялык коммуникация боюнча анализ жүргүзүүсү менен жана "симуляция" менен "гиперреалдуулук" концептерине түшүндүрмө бергени менен таанымал. Бодрияр керектөөчүнү кызыктыруу, гендердик катыш, экономика, коомдук тарых, искусство, батыштын тышкы саясаты жана популярдуу маданият сыяктуу темалар боюнча макалаларды жазган. Бодриярддын эң белгилүү эмгектери: "Симулякралар жана симуляциялар" (англ. Simulacra and Simulation, 1981), "Америка" (англ. America, 1986) жана "Перс булуңунда башталбаган согуш" (англ. The Gulf War Did Not Take Place, 1991). Бодриярддын эмгектери постмодернизм жана өзгөчө постструктурализм темалары менен улам байланышат.

Жан Бодриярд (2004).

Өмүр таржымалы Түзөтүү

Илимий ишмердиги Түзөтүү

Сыйлыктары Түзөтүү

Шилтемелер Түзөтүү