Жейрендер (лат. Antilopinae), бөкөн сымалдуулардын бир тукумчасы, буларга төмөнкү түрлөр жана уруу кирет: Африка жейрени (Gazella granti), дамажейрен (G. dama), доркас жейрени (G. dorcas), кызыл күрөң жейрен, жирафсымак жейрен (Litocranius walleri), кызыл мандай жейрен (G. rufifrons), кадимки жейрен (G. gazella), Пельцельн жейрени (G. pelzelni), ичке мүйүз жейрен (G. leptoceros), Спинк жейрени (G. spekei), Судан жейрени (G. tilonura), Томсон жейрени (G. Thomsoni) —, накта жейрендер (Gazella).

доркас жейрени (Gazella dorcas).

Колдонулган адабияттарОңдоо