Жележөргөмүштөн бөлүнүп чыгарылган жабышкак суюктуктан пайда болгон жипчелер аркылуу тордолгон тор.

Жөргөмүштүн желеси

Колдонулган адабияттар түзөтүү