Жубайлар – өзара никеде турган адамдар. Ж-дын жеке жана мүлктүк укуктары менен милдеттери үйбүлө мыйзамдары аркылуу аныкталат.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү