Жырык эриндер (лат. Noctilionidae) — жарганаттардын бир тукуму.

Noctilio albiventris.

Колдонулган адабияттарОңдоо