Жөөттөр- дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде таралган семит тектүү калк. Теги байыркы Ысрайыл жана Жөөт кандыктарына барып такалат. 1948 жылы жөөттөрдүн Жакынкы Чыгышта Асрайыл мамлекети түзүлгөн. 2006 жылкы саноолорго ылайык дүйнө жүзүндө 12 миллиондон 14 миллионго чейин жөөттөр жашайт. Алардын негизги бөлүгү АКШда жана Асрайылда турушат.