Зараң (лат. Acer) — дарактардын жана бадалдардын бир түркүмү. Зараңдардын 100-200 түрү бар. Көпчүлүк түрлөрү Азияда, бир азы Европа, Түндүк Африка жана Түндүк Америкада кездешет.

Acer pseudoplatanus жалбырактары.