Ибибио тили Нигер-конго макро-үйбүлөнүн бенуэ-конго уясына кирет.
Сүйлөгөндөрдүн саны 10 млн ашык адам. Көпчүлүк Нигериянын Аква-Ибом жана Кросс-Ривер штаттарында жашайт.
Эфик жана аннанг тилдери ибибио тилдин диалектери болуп эсептелет.

Расмий аталышы:

Ибибио

Өлкөлөр:

Нигерия

Аймактар:

Аква-Ибом, Кросс-Ривер

Колдонгондордун жалпы саны:

10 млн

Классификациясы
Түрмөгү:

Африка тилдери

Нигер-конго макро-үйбүлөсү

Бенуэ-конго уясы
Кросс-ривер бутагы
Төмөнкү кросс тобу
Ибибио тили
Жазылышы:

латын алфавити

Тилдер коду
ISO 639-1:

ISO 639-2:

ISO 639-3:

Тилдин фонологиялык системасы көптөгөн дифтонгдор менен бай вокализм менен мүнөздөлөт, тондордун фонологиялык карама-каршылыгы, созулган жана кыска үндүүлөр карама-каршы келет. Үнсүз тыбыштардын системасында үнсүз лабио-велярдык kp бар, үнсүздөрдүн айкалышы мүмкүн. Көпчүлүк ысымдарда үндүү (сейрек мурун) префикс бар. Көптүк сан номиналдык префикстин өзгөрүшү менен түзүлөт (б.а. жекелик жана көптүк сандар үчүн префикстердин жуптары бар). Сандагы ат менен этиштер жана сын атоочтор туура келет.

Булактар Түзөтүү

http://tapemark.narod.ru/les/170c.html