Идеялуулук – сүрөттөлүп жаткан нерсеге же образга карата автордун позициясынан келип чыгуучу көрүнүш. Идеялуулук адабияттын негизги таяныч принциптеринин бири болуп, ал теманын идеялык-саясий, философиянын адептүүлүк жактарына, көркөм форманын жана мазмундун тууралыгына байланыштуу болот.

Колдонулган адабияттар Түзөтүү

  • Кыргыз адабияты: энциклопедиялык окуу куралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, - Б.: 2004