Инстанция (лат. instantia – түздөнтүз жакындык) – административдик жана соттук укуктун ошол мекеме ошол тармактагы салыштырмалуу жогору же төмөн турган мекемеге карата кандай деңгээлде турганын билдирүүчү аталгы.

Колдонулган адабияттарОңдоо