Испания футбол лигасы (исп.  La Liga) - Испаниядагы профессионалдык футбол клубдарынын арасында 1922-жылы түзүлгөн. Буга чейин футбол профессионалдык эмес деңгээлде болгон.

Испания футбол лигасындагы система

түзөтүү

Таблица азыркы система боюнча түзүлгөн.

Деңгээл

Лига/Дивизион

1

Примера
20 клуб

2

Сегунда
22 клуб

3

Испания футбол чемпионаты (Сегунда Дивизион Б) 1-Тайпа
20 клуб

Испания футбол чемпионаты (Сегунда Дивизион Б) 2-Тайпа
20 клуб

Испания футбол чемпионаты (Сегунда Дивизион Б) 3-Тайпа
20 клуб

Испания футбол чемпионаты (Сегунда Дивизион Б) 4-Тайпа
20 клуб

4

Испания футбол чемпионаты (Терсера) 1-Тайпа 19 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 2-Тайпа 20 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 3-тайпа 20 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 4-Тайпа 20 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 5-Тайпа 20 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 6-Тайпа 20 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 7-Тайпа 20 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 8-Тайпа 20 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 9-Тайпа 20 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 10-Тайпа 20 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 11-Тайпа 20 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 12-Тайпа 21 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 13-Тайпа 20 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 14-Тайпа 20 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 15-Тайпа 20 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 16-Тайпа 20 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 17-Тайпа 20 клуб
Испания футбол чемпионаты (Терсера) 18-Тайпа 20 клуб

5

Биринчи дивизион

6

Экинчи дивизион

7

үчүнчү дивизион

8

Төртүнчү дивизион

9

Бешинчи дивизион

10

Башка аймактар дивизиону