Ички дүң өндүрүм

(Ички дүң продукт барагынан багытталды)

Ички дүң өндүрүм же ички дүң өнүм (ИДӨ) ― белгилүү убакыт ичинде (жыл, квартал, ай), өлкө аймагында чыгарылган товар жана тейлөөнүн жалпы наркын көрсөткөн эң негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн бири. ИДӨ төмөнкү ыкмалар менен эсептелиши мүмкүн: а) экономиканын бардык тармактарында кошулган нарктардын суммасы (өндүрүштүк ыкма); б) өндүрүш факторлорун колдонуудан түшкөн кирешенин суммасы (бөлүштүрүү ыкмасы); в) жыл ичинде товар жана тейлөөго кеткен чыгашанын суммасы. Улуттук эсептер тутумунда, ИДӨ негизги макроэкономикалык көрсөткүч катары пайдаланат.

Ички дүң өндүрүм (2006-жылы)