Гректин улуу ойчулу биздин заманга чейин 3-кылымда илимге oikonomia деген терминди киргизген. Грекче oikoz кыргызча которгондо үй чарба дегенди түшүндүрөт. Андан кийин экономика деген түшүнүк пайда болгон. Азыркы мезгилде экономика деген сөз бир топ мааниге ээ болушу мүмкүн. Биринчиси жеке адамдын экономикасы, экинчи үй-бүлөөнүн экономикасы, үчүнчү мамлекеттин экономикасы,төртүнчүсү тармактардын экономикасы ж.б. Ал эмес адамдын керектөөсү чексиз ошол чексиз керектөөнү канаттандыруу үчүн чектүү ресурстарды кандай сарамжалдуу пайдалануу керектигин изилдей турган илим экономикасы болуп саналат. Экономика 2ге бөлүнөт: макро жана микро экономика болуп.