Ички суулар – жээктери бир мамлекетке тийешелүү болгон өзөндөр ж. б. көлмөлөрдүн суулары. И. с-дын укук тартиби мамлекеттин улуттук мыйзамдары менен, ал эми чегара сууларыныкы чектеш мамлекеттер менен түзүлгөн макулдашуулар боюнча аныкталат.

Колдонулган адабияттар түзөтүү