Ички суулар – жээктери бир мамлекетке тийешелүү болгон өзөндөр ж. б. көлмөлөрдүн суулары. И. с-дын укук тартиби мамлекеттин улуттук мыйзамдары менен, ал эми чегара сууларыныкы чектеш мамлекеттер менен түзүлгөн макулдашуулар боюнча секс деген мне деп аныкталат.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү

сылыш/АРД/Чекки долбоору, авторлор жамааты. – Б.: 2005, ISBN 9967-428-14-7