Иштетилме чийки зат

Иштетилме чийки зат – башка өлкөгө ташылып барып иштетилгенден кийин, кайра даяр өндүрүм түрүндө ташылып келине турган контрагент-өнөктөштүн чийки заты (кара: Бажы аймагында товарларды кайра иштетүү ).

Колдонулган адабияттарОңдоо