Кайралар (лат. Uria) - чистиктер түркүмүндөгү, сууда сүзүп, түндүк уюлдун тегерегинде жашоочу куштардын бир уруусу, буларга төмөнкүлөр кирет: Беринг кайрасы, тултук тумшук кайра (Uria lomvia), ичке тумшук кайра (U. aalge).

ичке тумшук кайра (Uria aalge).

Колдонулган адабияттарОңдоо