Доллар

Бириккен Улуттар Уюуму Бүткүл дүйнөлүк өбүшүү күнү.