Бул талкуу аяктаган. Сураныч, өзгөртүүлөрдү киргизбеңиз.

Толугу менен аяктаган/жабылган талкууну же андай болгон бөлүгүн белгилөө үчүн колдонулат. Аяктаган талкуунун бөлүгүн чектеш үчүн аягына {{Жабык-аягы}} калыпы коюлат.