Аяктаган талкуунун бөлүгүн чектеш үчүн колдонулат. {{Жабык}} калыпы менен колдонулат.