Карапакс (carapax) - таш бакалардын үстүнкү дөмпөктүү калканы (чопкуту). Ошондой эле К. деп көпчүлүк раксымалдуулардын башынын арткы жагын каптаган хитиндештирилген бүктөмөлөрүн (бырыштарды), ошондой эле кээ бир кенелердин көкүрөгүн толугу менен каптаган калканды аташат.

Dipsochelys dussumieri.
Cancer irroratus.

Колдонулган адабияттарОңдоо