Карасеңир тоосуЖумгал тоонун түн.-батыш тармагы. Каракол (батыш) ж-а Жоожүрөк сууларынын аралыгында түш.-батыштан түн.-чыгышка 26–28 кмге созулуп жатат. Жумгал р-нун аймагында.

Туурасы 4–5 км. Орт. бийикт. 2700–3000 м, эң бийик жери 3448 м. Тоонун кыры тайпак, капталдары кыска; Каракол ж-а Жоожүрөк капчыгайларына тик түшөт. Тоонун бийик бөлүгү төмөнкү палеозойдун гранит, аляскит интрузия тектеринен, Жумгал өрөөнүнө жантайган тоо этектери неогендин конгломерат, кумдук, алевролит, мергель тектеринен түзүлгөн. Талаа ж-а бадал-токойлуу шалбаалуу талаа (2700–2800 м бийиктикке чейин), субальп ж-а альп шалбаа ландшафт зоналары басымдуу. жайыт.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Кыргызстандын географиясы. Бишкек: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004, s. 71–72. ISBN 9967-14-006-2