Нарын облусунун территориясындагы өрөөн жана дайра. Кара-Кужурду нарындыктар "Чоң-Кара-Кужур" деп аташат.

Кара-Кужур эки районго таандык - Кочкор районуна жана Нарын районуна.
Кара-Кужурда негизинин мал кыштатылат. Мындан тышкаары өрөөндүн ичинде Улахол, Ак-Кыя кыштактары жайгашкан.

Кара-Кужурдун чыгыш тарабында Кичи-Кара-Кужур өрөөнү, Солтон-Сары жайлоосу, батыш тарабында Тоң району жайгашкан.

Кара-Кужур суусу Чүй дарыясынын башталышы болуп саналат.