Каротиноиддер – сары, саргыч кызыл же кызыл түстөгү табигый пигменттер. Жарык сиңирүүгө жөндөмдүү кээ бир микроорганизмдер жана өсүмдүктөр синтездөөчү пигменттер. К-ге каротиндер жана ксантофиллдер кирет. К. фотосинтезге катышат, хлорофиллге сиңирген жарыктын энергиясын өткөрөт, хлоропластарды кычкылдануудан сактайт жана өсүмдүккө кычкылтекти ташууда катышат. Күзүндө, хлорофиллдин бузулушу менен К-дер бир катар фотохимиялык реакцияларга катышып, андан ары алар тамак-аштын реутилизациялык бузулушуна алып келет. Бул метаболизм, антоцианды жана лейкоантоцианды биосинтездөөдө колдонулат.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү