Каңылтырлар (лат. Cyprinidae) – балыктардын каңылтыр сымалдар түркүмүндөгү тукуму. Денеси түрпүлүү же түрпүсүз. Алардын 270тей уруусу, 1500дөй түрү белгилүү. Көбүнчө Түштүк Азия жана тропик Африкада таралган. Кара, Азов, Каспий деңиздеринин жана Амур дарыясынын алабында 50дөн ашык уруусунун өкүлдөрү кездешет. Кыргызстанда Ысык-Көлдө, Чүй, Талас жана башка сууларда бар. Каңылтырлар өрдөйт, шар аккан, ошондой эле жылуу, кычкылтеги аз сууларда жашайт. Жумурткасын өсүмдүк жана таш арасына, кээде суунун терең жерлерине таштайт. Айрымдары жумурткасын коргойт. Көпчүлүгү (тыран, сазан, кара балык ж. б.) промысел катары пайдаланылат.

Protochondrostoma genei.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү