Каңылтыртиш түспөлдүүлөр

Каңылтыртиш түспөлдүүлөр (лат. Cyprinodontiformes) — тиштери каңылтырдыкындай балыктардын бир түркүмү, буларга каңылтыртишсымалдуулар тукуму (лат. Cyprinodontidae) жана каңылтыртиштер уруусу (Cyprinodon) кирет.

Fundulus chrysotus.

Колдонулган адабияттарОңдоо