Квант – бардык түрдөгү электрмагниттик энергиянын (анын ичинде жарык энергиясынын) үзгүлтүксүз нурланган же жутулган үзгүлтүктүү айрым бөлүкчөлөрдөн (порциядан) туруучу энергия чоңдугу. Ал фотон деп да аталат. Квант энергиясы Е термелүү жыштыгына v түз пропорциялаш: Е=v. H – Планк туруктуулугу.

Байланыштуу макалаларОңдоо

Колдонулган адабияттарОңдоо