Кефаль түспөлдүүлөр

Кефаль түспөлдүүлөр (лат. Mugiliformes) — деңиз балыктарынын бир түркүмү, булардын кыйла тукуму, уруусу жана түрү бар: кефаль сымалдуулар (тукум) (лат. Mugilidae), хотуро кефалдары (уруу) (Joturus), цестрет-кефалдар (уруу) (Cestraeus), Индистан кефалы (Ellochellon vaigiensis), майда кефаль.

Liza haematocheilus.

Колдонулган адабияттарОңдоо