Климаттык факторлор – бул климатты калыптандырган жана тирүү организмдерге таасирин тийгизүүгө касиети жеткен факторлор (жарык, температура, нымдуулук, атм. басым).

Колдонулган адабияттар түзөтүү

  • EKOLOJİ ÇEV-150. 2. Hafta: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Dr. Nurzat Totubayeva