Салам Ыслам. Макаларды жакшы жазып атасың, Азамат.

Кылым карытар бир күн - аттуу макалага Чынгыз Айтматовдун сүрөтүн таштап койсоң абдан жакшы болмок.