Салам Кенже!

Макаларды жазганда ички шилтемелерге көбүрөөк көңүл бөлсөң, анан дагы айта кетчү нерсе макаланын стилине да кичине көңүл буруп койсоң абдан жакшы болмок. Азыр мен үлгү катары Мусаев,Абдылда аттуу инсандын барагын жазап коем ошо жерден көрсөң болот.

Алдын ала, эгер катуу айтып алсам кечирим кой. Жана сени да, албетте түшүнүү менен кабыл алат деген ойдомун.